Copyright 2024 - Pénteken - Hirdetési magazin

A Szolgáltató a Pénteken Hirdetési Magazin és a Pénteken Extra Hirdetési Magazin kiadásával illetve a www.penteken.hu honlap illetve a www.facebook.com/penteken felületek üzemeltetésével foglalkozik. A Kiadó a tulajdonában és kezelésében lévő Médiafelületeken az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) mellett vállalja a hirdetések közzétételét és a hirdetési szerződések megkötését.

A Szolgáltató a Pénteken Hirdetési Magazin és a Pénteken Extra Hirdetési Magazin felületeit értékesíti, és a megjelent újságot megjelentetheti a www.penteken.hu illetve a www.facebook.com/penteken felületeken.

A megkötött hirdetési szerződés szerint a szerződő felek (továbbiakban együttesen: Felek):

1.      aki a szolgáltatást igénybe veszi (továbbiakban: Megrendelő), valamint

2.      aki a szolgáltatást nyújtja (továbbiakban Szolgáltató).

Szerződés létrejöttének feltétele a jóváhagyott szerződés.

A megjelentetni kívánt hirdetések tartalmáért kizárólag a Megrendelő felelős. A Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget és nem vonható felelősségre bármilyen zavaró megnyilvánulásért, viselkedésért, jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Tilos feladni és ezáltal nem kerülnek megjelenítése:

·         az olyan hirdetés(ek), amely másokat emberi méltóságával, személyiségével, nemével, vallásával, etnikai hovatartozásával kapcsolatban sértő, félrevezető, rasszista, trágár kifejezéseket, képeket, ábrákat, tartalmakat stb. tartalmaz,

·         az olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetés(ek), melyek forgalmazása, reklámozása tiltott illetve jogszabályba ütközik,

·         az olyan termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetés(ek), amely személyes adatok védelméhez való jogokat, valamint szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat sért,

·         az olyan hirdetés(ek), amelyek a Magyar Reklámetikai Kódex előírásaiba ütközik, bűncselekményt valósít meg, vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható,

·         az olyan hirdetés(ek), amely gyermekek, vagy fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja,

·         a hirdetésekhez csatolt olyan képek amelyek meztelen, vagy hiányos öltözetű emberekről készültek,

·         az egyértelműen szexuális szolgáltatást kínáló hirdetések.

A hirdetés feladója hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa feladott hirdetés bármely vonatkozásában jogsértő, vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor a Szolgáltatónak jogában áll a hirdetést minden előzetes figyelmeztetés nélkül azonnal semmisnek tekinteni, akár saját elhatározásából, akár a hirdetéssel kapcsolatban érdekeltek kérésére is.

A Szolgáltató nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy a hirdetéssel azonos vagy szemben lévő oldalra konkurens cég, szervezet, termék vagy szolgáltatás hirdetése kerüljön.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem teljesíthető.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy anyagtorlódás esetén vagy terjedelmi korlátok miatt a szerződésben meghatározott határidőktől eltérő határidőket állapítson meg, de erről köteles értesíteni a Megrendelőt.

A Szolgáltató jogosult a fizetési kötelezettségeiket határidőre nem teljesítő Megrendelőt írásban felszólítani. A második fizetési felszólítás után a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a felmondásának időpontja és a szerződés időbeli véghatárideje közötti még fennálló, de legalább hat hónapra vonatkozó hirdetések azonnali kiszámlázására. Ilyen esetben a Megrendelő fizetési kötelezettsége a ki nem egyenlített számlák vonatkozásában nem szűnik meg.

Az egy évnél rövidebb időtartamú szerződések Megbízó általi felmondása esetén a Szolgáltató hat hónapra vetített hirdetési díj kiszámlázására jogosult. Az egy éven túli időtartamú szerződések Megbízó általi felmondása esetén a felmondási idő 60 naptári nap és erre az időszakra vonatkoztatva a Szolgáltató akkor is jogosult a szerződésben foglalt díjra, ha a Megbízó a hirdetés megjelenítését erre az időszakra nem kéri.

Amennyiben a hirdetés megjelentetése olyan okból marad el, amelyért a Szolgáltató a felelős, a Szolgáltató a díjra nem tarthat igényt.

A Felek az aláírt, jóváhagyott szerződésben foglaltakat és az ÁSZF tartalmát magukra és egymásra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Szolgáltató fenntartja az Általános szerződési feltételek előzetes közlés nélkül bármikor történő megváltoztatásának jogát, ezért kifejezetten kérjük az aktuális és leendő megrendelőinket, hogy rendszeresen olvassák el jelen szabályzatot.